Wachtturm Schriftstellen fuer den 23.04.2017 (englische Anleitung)

Mat 23:10; Mat 24:45; Jes 58:11; Jes 63:11-14; 2Mo 7:1-3; 2Mo 5:2,6-9; 5Mo 34:9; Ri 6:34; 1Sa 16:13; Jos 11:16,17; Ri 7:7,22; 1Sa 17:37,50; 4Mo 14:2,11; Heb 1:7,14; Apg 7:35; Gal 3:19; 2Mo 32:34; Jos 5:13-15; Jos 6:2,21; 2Kö 19:35; 4Mo 20:12; Jos 9:14,15; 2Ch 32:25,26; 1Kö 2:3; 2Ch 34:14; 2Mo 40:1-16; Jos 1:8; 5Mo 17:18-20; 2Kö 22:11; 2Kö 23:1-23; 3Mo 18:6,21-25; 4Mo 19:13; 1Sa 13:13,14; 5Mo 18:15; Jes 55:4; Da 9:25; Mat 23:10; Joh 6:68,69; Mar 1:10-12; Apg 10:38; Joh 15:9; Heb 12:2; Mat 4:11; Luk 22:43; Mat 26:53; Mat 4:4; Mat 27:46; Luk 23:46; Mat 15:7-9; Mat 22:33-40; Luk 24:32,45; Luk 4:22; Mar 10:17,18; Apg 12:21-23; Mat 28:18-20;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 30.04.2017 (englische Anleitung)

Apg 1:9,10; Apg 1:8; Apg 1:5; Apg 1:15-26; Heb 13:7; Mat 24:45; Apg 2:14,15; Apg 2:42; Apg 4:34,35; Apg 6:4; Apg 8:14,15; Apg 15:2; Joh 16:13; Apg 16:4,5; Apg 15:11,25-29; Gal 5:22,23; Apg 11:13-18; Apg 5:19,20; Apg 1:20-22; Apg 15:15-20; Eph 4:11,15; Apg 11:26; 1Ko 11:2,3; Luk 21:24; Mat 24:45; Joh 10:16; Apg 6:4; Spr 20:18; 1Pe 5:1; Mat 24:45; 1Ko 2:10; 1Ko 2:13; Off 14:6,7; Joh 17:17; 1Ko 5:7; 2Ko 7:1; Heb 13:7; Eph 6:18; Heb 13:17; Mat 25:34-40; Mat 28:20; Off 14:4; Off 7:14-17;

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 07.05.2017 (englische Anleitung)

Off 5:13; Off 4:9-11; Joh 1:29; 1Ti 6:14-16; Off 5:12; Joh 5:22,23; Ps 2:11,12; 1Mo 1:27; 2:14,15; Ps 8:5; 1Pe 2:21; 3:23; 13:1,7; 1Pe 2:13-17; Luk 2:1-5; Apg 25:1-12; Apg 26:1-3; Mat 23:23,24; 1Ti 5:17; Eph 4:8; 2Ko 1:24; Off 19:10; Mat 23:6,7; Mat 23:8-12; Apg 10:22-26; 3Jo 9,10; Heb 13:7,17; Spr 27:11;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 14.05.2017 (englische Anleitung)

1Mo 4:3-16; Spr 14:8; Jak 1:5-8; Jos 24:15; Ri 2:3,11-23; 1Kö 18:21; Ps 25:12; 2Mo 23:2; Gal 6:5; Spr 1:10,15; Gal 4:17; 2Ko 1:24; Spr 28:26; Jer 3:17; Jer 13:10; Jer 17:9; 1Kö 11:9; Mat 22:37-39; Spr 14:17; Spr 29:22; 4Mo 32:6-12; Spr 24:10; 7:25; Jon 3:10; 1Kö 21:20,21,27-29; 2Kö 20:1-5; 2Sa 16:3,4; 2Sa 19:24-29; Spr 21:5; 1Th 5:21; 1Mo 21:9-12; Apg 6:1-4; Spr 1:5; Jos 24:15; Pr 5:4; Jak 1:5-8; Jak 4:8;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 21.05.2017 (englische Anleitung)

Ps 103:10; 1Ch 28:9; 2Ch 15:16,17; 2Ch 25:1,2; Spr 17:3; 1Ch 28:9; 2Ch 25:11-16; 2Ch 19:9; 1Kö 15:11-13; 2Ch 14:4; 2Ch 14:1,6,9,10; 2Ch 14:11; 2Ch 14:12,13; 1Kö 20:13,26-30; 1Kö 15:16-22; 1Kö 15:14; 2Ch 20:31,32; 2Ch 17:7-10; 2Ch 19:4; 2Ch 22:9; 2Ch 20:2-4; 2Ch 20:12; 2Ko 4:8,9; 2Ch 20:5; 2Kö 18:1-6; Jes 37:15-20; Jes 37:36,37; 2Kö 20:1-3; Ps 41:3; Apg 18:4,5,26; Eph 5:15,16; 2Ch 34:31; 2Ch 34:1-3; 2Ch 34:27,33; 2Ch 34:18,19;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 28.05.2017 (englische Anleitung)

15:4; 1Ko 10:11; 2Ch 16:1-3; 2Ch 16:5; 2Ch 16:7-9; 1Kö 15:14; Ps 37:5; 2Ch 18:1-32; 2Ch 19:1-3; 2Ch 20:35-37; 2Ch 22:9; Spr 13:20; 2Ch 18:4-6; 2Ch 16:9; 2Ch 32:31; 2Kö 20:8-13; 2Ch 32:24; 2Ch 32:25-27; Ps 138:6; Luk 17:10; 2Ch 35:20-22; 2Ch 35:23,25; Apg 4:20; Mat 28:19,20; Apg 5:29; Eph 5:22-24; Php 4:5;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 04.06.2017 (englische Anleitung)

1Mo 14:22,23; Heb 6:16,17; 4Mo 30:2; Pr 5:4; Mat 5:33; Ps 24:3,4; Ri 10:7-9; Ri 11:30-34; Ri 11:35-39; 5Mo 23:21,23; Ps 15:4; 1Sa 1:4-7,10,16; 1Sa 1:11; 1Sa 1:20; 4Mo 6:2, 5, 8; 1Sa 1:24-28; 1Sa 2:21; 1Sa 2:1,2; Ps 61:1,5,8; Mat 16:24; 14:8; Ps 116:12,14; Kol 3:23; 2Pe 1:5-8; 14:12; Off 2:4,19; 1Mo 2:24; 1Ko 7:39; Mar 10:9; 1Ko 7:28; 3Mo 19:12; Spr 6:16-19; 1Ko 7:27; Mal 2:13-16; Mat 19:9; Heb 13:4; 1Ko 7:10,11; Ri 11:40; Ps 110:3; Spr 20:25; Pr 5:6; Ps 61:8;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 11.06.2017 (englische Anleitung)

1Jo 2:17; 5Mo 32:4; Mat 24:14; 2Ti 3:1-5,13; Jak 3:15; Jes 55:7; Ps 37:10; Hi 21:7,9; Hi 34:21,22; Ps 37:12-15; Ps 37:11,29; Off 17:1,2,16; Off 18:1-4; Off 6:14; Jer 25:31-33; 2Pe 3:13; 1Ko 14:33; Ps 45:16; Jes 5:20; 2Pe 2:6-8; Jes 65:21,22; Apg 24:15; Ps 46:8,9; Jes 33:24; Jes 25:8; Ps 72:12-16; Eph 2:2; Ps 37:11; 1Ti 4:15,16; 1Pe 3:15;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 18.06.2017 (englische Anleitung)

1Mo 18:25; 5Mo 31:19; 5Mo 32:4; Ps 33:5; 1Jo 1:8; Ps 55:12-14; Spr 11:2; Mi 7:7; Spr 19:3; 1Mo 37:23-28; 1Mo 42:21; 1Mo 39:17-20; 1Mo 40:5-13; 1Mo 40:14,15; 1Mo 45:16-20; 3Mo 5:1; Mat 5:23,24; Mat 18:15; Ps 15:2,3; Jak 3:5; 1Mo 45:5-8; 8:38,39; Ps 119:165; 1Mo 18:25; 5Mo 32:4;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 25.06.2017 (englische Anleitung)

1Kö 21:11-13; 2Kö 9:26; 1Kö 21:1-3; 3Mo 25:23; 4Mo 36:7; 1Kö 21:17-25; 1Kö 21:27-29; 2Kö 10:10,11,17; Spr 17:3; 5Mo 32:3,4; Hi 14:14,15; Joh 5:28,29; Pr 12:14; 1Sa 16:7; Pr 8:12,13; 1Pe 5:5; Mat 16:19; Apg 10:47; Apg 15:6-11,13,14,28,29; Heb 13:7; Gal 2:11-14; Spr 29:25; Apg 15:12; Gal 2:13; 2Pe 3:15; Eph 1:22; Jak 3:2; Mat 6:14,15; Jes 65:17;

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtturm Schriftstellen fuer den 02.07.2017 (englische Anleitung)

Hi 22:1-3; Hi 25:4; Hi 4:19; Hi 25:6; Hi 22:29; Hi 42:7,8; Hi 35:7; Spr 19:17; Luk 14:13,14; Jes 6:8-10; Ri 4:1-3,13; Ri 5:6-8; Ri 4:4-7; Ri 4:14-16; Ri 4:17-21; Ri 5:20,21; Ri 4:14,15; Ri 5:23; Ri 5:24-27; Ri 5:9,10; Ri 5:11; Ri 5:15-17; Ri 5:18; Heb 6:10; Spr 23:15,16; Spr 27:11; Ri 5:31; 2Ch 20:17; Ri 5:1,2;